Styrelsen 2023-2024


Ordförande:
Villy Olsen
Hällbacksvägen 76
Tele: 070-28 15 186
Sekreterare:
Emily Åberg
Hällbacksvägen 14
Tele: 072-50 71 500
Ledamot:
Annika Suomela
Hällbacksvägen 61
Tele: 070-23 97 616
Ledamot:
Gunilla Adolfsson-Migliore
Hällbacksvägen 52
Tele: 072-73 91 916

Ledamot:
Göran Andersson
Hällbacksvägen 74
Tele: 076-12 63 420
Ledamot:
Mats Saxin
Hällbacksvägen 58
Tele: 070-54 29 813
HSB represen.
Tommy Pehrsson
Krokgatan 5 Kungsör
Tele: 073-07 02 480
Revisor:
Gun Britt Karlsson
Hällbacksvägen 125
Tele: 070- 88 63 665

Styrelsemöten 2024


Extra stämma (1/2)   19 mars kl. 18.00

Boendemöte 23 april kl. 18.00-20.00
Mer information kommer i brevlådan.

Årsmöte 21 maj kl. 18.30
Extra stämma (2/2)  21 maj kl. 18.30
Samlingslokalen eller Ladubacksskolan
Mer information kommer