Områdesbladet


Bra att känna till, Gullvivangruppen


Det finns en Facebook-grupp, för boende här på Gullvivan. Den drivs av föreningen/styrelsen. Gruppen är privat på Facebook, man måste begära inträde där.  www.facebook.com/groups/brfgullvivan


Inflyttningsmappen


Inflyttningsmappen

Styrelsen har tagit fram ett blad som kan vara bra att titta i vid frågor man kan ha.
Tryck på filen under
Inflyttningsmapp.pdf

Tidigare områdes blad


tidning nr 1-2024.pdf
tidning nr 2-2024.pdf
tidning nr 3-2023.pdf
tidning nr 4-2023.pdf