Områdesbladet


Bra att känna till, Gullvivangruppen


Det finns en Facebook-grupp, för boende här på Gullvivan. Den drivs inte av föreningen/styrelsen, utan av boende själva. Gruppen är privat på Facebook, man måste begära inträde där.  https://www.facebook.com/groups/1438961949737095/


Inflyttningsmappen


Inflyttningsmappen

Styrelsen har tagit fram ett blad som kan vara bra att titta i vid frågor man kan ha.
Tryck på filen under
Inflyttningsmapp 231230.pdf

Tidigare områdes blad


tidning nr 4-2023.pdf
tidning nr 3-2023.pdf
tidning nr 2-2023.pdf
tidning nr 1-2024.pdf